Categories
Pengurusan Kesihatan Penyakit Berjangkit

11 Perlindungan Khas Insuran/Takaful untuk COVID19 yang diberikan PERCUMA!

Apabila kes pertama Covid-19 muncul di Malaysia, semua pengendali insurans dan takaful di bawah Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) menyatakan bahawa mereka sebenarnya akan menyediakan perlindungan ke hospital dan rawatan untuk Covid-19.

Walau bagaimanapun, beberapa syarikat takaful dan insurans telah melangkah lebih jauh dan menawarkan perlindungan tambahan percuma khusus untuk Covid-19 juga.

Mari kita lihat apakah pakej yang ditawarkan mereka dan kelayakan untuk kita boleh menuntut perlindungan COVID-19 tersebut.

1. Boost x Prudential Malaysia

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Insurans Hayat Percuma Dengan Pelindungan Khas Covid-19

 • Faedah khas:
  Bayaran RM5,000 apabila diagnosis Covid-19
  Bayaran RM1,000 apabila kematian akibat Covid-19
 • Kelayakan: Pengguna Boost Premium Wallet yang sudah disahkan dan memohon liputan percuma ini (terhad kepada 200,000 pendaftaran pertama, tidak terpakai kepada pelanggan Prudential yang sedia ada)
 • Tempoh: Pendaftaran sehingga 30 April 2020

2. Prudential Malaysia

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Perlindungan Khas Covid-19

 • Faedah khas: Bayaran RM5,000 setelah diagnosis Covid-19
 • Kelayakan: Semua polisi / sijil individu yang berkuat kuasa (termasuk polisi berkumpulan tetapi tidak termasuk polisi kumpulan majikan-pekerja)
 • Tempoh: 1 Februari – 30 April 2020

3. Great Eastern Takaful Malaysia

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Program Bantuan Kewangan Untuk Covid-19

 • Faedah khas:
  – Bayaran RM20,000 apabila kematian akibat Covid-19
  – Bantuan tunai sebanyak RM200 sehari sehingga 60 hari dimasukkan ke hospital setelah diagnosis Covid-19 dan kuarantin di hospital yang ditetapkan
 • Kelayakan: Semua pemegang polisi insurans hayat (kecuali untuk manfaat kumpulan pekerja yang diwajibkan) dan ahli keluarga terdekat mereka termasuk pasangan dan anak-anak berumur 18 tahun ke bawah
 • Tempoh: 17 Februari – 31 Disember 2020, atau sehingga kelesuan bantuan kewangan RM1 juta disediakan

4. Tokio Marine

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Perlindungan Perubatan Tambahan Covid-19

 • Faedah khas: Bayaran RM5,000 apabila kematian akibat Covid-19
 • Kelayakan: Semua pemegang polisi hayat Tokio Marine yang masih ‘in-force’ (kecuali polisi berkaitan kredit berkumpulan) dan ahli keluarga terdekat mereka termasuk ibu bapa, pasangan, dan anak-anak sehingga usia 25.
 • Tempoh: Sehingga 31 Mac 2020

5. AIA

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

A. Perlindungan Tambahan Untuk Covid-19

 • Faedah khas:
  – Bayaran RM10,000 apabila kematian akibat Covid-19
  – Manfaat kemasukan ke hospital sebanyak RM200 sehari sehingga 30 hari dimasukkan ke hospital setelah didiagnosis Covid-19 dan dikuarantin di hospital yang ditetapkan
 • Kelayakan: Semua pelanggan AIA Individu, Keluarga Takaful, dan Flex PA.
 • Tempoh: Sehingga 30 Jun 2020

B. Bantuan Perlindungan Covid-19 Untuk Semua Pegawai Kesihatan (Healthcare Frontliners)

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia
 • Faedah Khas
  – Jika doktor, jururawat atau kakitangan hospital didiagnosis dengan COVID-19 apabila menjalankan tugas mereka, mereka akan menerima Elaun RM1,000 Tunai.
  – Dalam kejadian yang tidak diingini bahawa doktor, jururawat atau kakitangan hospital meninggal dunia kerana COVID-19, Pampasan RM10,000 akan dibayar kepada warisnya.
 • Kelayakan: Semua Doktor, Jururawat dan Kakitangan Hospital yang bekerja di Hospital dibawah KKM yang terlibat dengan COVID-19.
 • Tempoh: 1 Mac 2020 dan berakhir sehingga 30 Jun 2020, atau apabila dana RM2 juta telah dikeluarkan sepenuhnya (yang mana lebih awal).

6.Manulife

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Bantuan Kewangan Khas RM1 Juta Untuk COVID19

 • Faedah khas:
  – Sokongan pendapatan sebanyak RM200 sehari sehingga 30 hari jika dimasukkan ke hospital setelah diagnosis Covid-19 dan dikuarantin di hospital yang ditetapkan.
  – Bayaran RM10,000 jika kematian kerana Covid-19, dengan tambahan RM5,000 jika individu tersebut adalah kakitangan perubatan yang bekerja di hospital berdaftar di Malaysia.
 • Kelayakan: Sokongan pendapatan kemasukan ke hospital dikenakan untuk orang yang diinsuranskan; Manfaat belas kasihan ditawarkan kepada individu yang diinsurankan dan ahli keluarga terdekat termasuk ibu bapa, pasangan, dan anak-anak sehingga umur 18 tahun.
 • Tempoh: 26 Februari – 30 Jun 2020

7. Etiqa

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Manfaat Khas Novel Coronavirus (Novel Covid-19 Cash Relief)

 • Faedah khas: Bantuan tunai sebanyak RM5,000 apabila diagnosis Covid-19.
 • Kelayakan: Pelanggan yang diinsuranskan oleh Etiqa Life Insurance atau Etiqa Family Takaful (tidak termasuk polisi berkumpulan).
 • Tempoh: 19 Februari – 30 Jun

8. Hong Leong Assurance/ MSIG Takaful

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Program Faedah Khas Percuma untuk Covid-19

 • Faedah khas:
  – Manfaat hospitalisasi RM200 sehari sehingga 30 hari selepas rawatan diagnosis Covid-19
  – Bayaran RM10,000 apabila kematian akibat Covid-19
 • Kelayakan: Pelanggan baru dan sedia ada polisi individu dengan liputan perubatan Hong Leong Assurance / MSIG Takaful.
 • Tempoh: 28 Februari – 30 Jun 2020; faedah yang akan diberikan berdasarkan ‘first-come, first-served’ daripada RM1 juta yang dijanjikan oleh Hong Leong Assurance dan Hong Leong MSIG Takaful.

9. AXA Affin

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Program Bantuan Hospital Covid-19

 • Faedah khas:
  – Bantuan pengabaian penghospitalan (untuk semua pemegang polisi perubatan AXA Affin)
  – Bayaran bantuan mandiri sehingga 14 hari mendapat manfaat dalam penghospitalan (lihat kelayakan di bawah)
  – Bantuan keluarga RM3,000 pembayaran satu kali (lihat kelayakan di bawah)
 • Kelayakan: Pemegang polisi perubatan AXA Affin yang membeli Rider Faedah Pendapatan Hospitalisasi (HIB) semasa tempoh permohonan
 • Tempoh permohonan: 1 Februari – 31 Mac 2020
 • Tempoh perlindungan: 1 Februari – 30 Jun 2020

10. mySalam

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Skim Perlindungan Kesihatan Nasional

 • Manfaat: Penggantian pendapatan kemasukan ke hospital sebanyak RM50 sehari sehingga 14 hari (faedah mySalam yang ada yang merangkumi Covid-19 juga)
 • Kelayakan: Golongan B40 dan M40 yang berdaftar dengan pihak mySalam.
 • Tempoh: Sehingga diberitahu kelak.

11. Inisiatif Kuarantin oleh Kerajaan Malaysia

Perlindungan Khas COVID19 oleh Syarikat Takaful / Insuran di Malaysia

Bantuan RM100 Harian Untuk Tempoh Kuarantin.

 • Faedah Khas: Bantuan RM100 sehari dalam tempoh kuarantin
 • Kelayakan: Individu tanpa pendapatan tetap atau gaji tetap.
 • Tempoh: Sehingga Diberitahu Kelak.

*****

Oleh itu, jika anda mempunyai polisi dengan salah satu syarikat insurans / takaful di atas, sila periksa sama ada perlindungan tambahan Covid-19 tersebut ada ditawarkan kepada anda.

Boleh hubungi pihak insuran / takaful masing-masing untuk info lanjut.

Mohon panjangkan kepada kenalan lain.

#perlindungankhasCOVID19
#kitajagakita
#lawanCOVID19

By Dr Afiq Rahim

A public health trainee, health content creator, sophisticated investor and father of a beautiful family. I love sharing ideas and my thoughts in this personal blog.

Feel free to share your ideas and thought too in this blog.

View Archive