Category: Kesihatan Awam

Kesihatan Awam atau Public Health adalah sains dan seni pencegahan penyakit dan promosi kesihatan melalui usaha teratur dan kerjasama strategik antara pihak berkuasa dan masyarakat.