Author

Dr Afiq Rahim

A Public Health Trainee, Book Author, Social Media Health Educator and Technology Enthusiast. Thank you for visiting my blog. Feels free to drop your comment.

Kumpulan LGBT Berhak Mendapat Hak Sosial Tetapi….

ByDr Afiq Rahim 9th August 2018

Kumpulan LGBT Berhak Mendapat Hak Sosial Tetapi….. Isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) sememangnya senantiasa hangat jika dibincangkan dalam dunia maya. Ini kerana kumpulan LGBT ini sudah mendapat pengiktirafan antarabangsa dalam pelbagai bentuk. Secara umum terma lesbian, gay, biseksual adalah lebih dekat dengan orientasi seks secara songsang dan dikaitkan dengan […]