Author

Dr Afiq Rahim

A Public Health Trainee, Book Author, Social Media Health Educator and Technology Enthusiast. Thank you for visiting my blog. Feels free to drop your comment.

Dakwah di bumi Shamrock

ByDr Afiq Rahim 8th February 2010 4

Dakwah di bumi Shamrock oleh: Persatuan Pelajar Islam Malaysia Ireland, PPIMI Ireland berkongsi sejarah yang hampir sama dengan Malaysia kerana kedua-duanya pernah melalui zaman penjajahan British. Perjuangan rakyat Ireland membebaskan diri daripada British, sepertimana Malaysia, didorong oleh faktor agama, di mana rakyat Ireland memperjuangkan nasib agama Kristian Katholik yang telah […]