Terdapat terlalu banyak polemik yang berlaku kepada manusia hari ini terutama kepada umat Islam. Polemik Politik, Polemik Ideologi, Polemik Tasawuf, Polemik Muamalat, Polemik Kemanusiaan, dan pelbagai lagi isu